Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników

Norweska gramatyka. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników.

Podstawową zasadą tworzenia liczby mnogiej rzeczowników jest dodanie końcówki -er (lub -r) do rzeczownika w liczbie pojedynczej (tak jak w przykładach nr 1,2 i 3). Jednak jest kilka wyjątków od tej reguły. Czy pamiętasz jakie to wyjątki?
1., 2. oraz 3.
Liczba mnoga tworzona jest w sposób regularny poprzez dodanie końcówki -r (w przypadku rzeczowników kończących się na literę e) lub -er do rzeczownika w liczbie pojedynczej formy nieokreślonej.
4.
Rzeczowniki rodzaju nijakiego o jednej sylabie (et lys, et hus, et tog) w liczbie mnogiej pozostają w niezmienionej formie.
5. oraz 6.
Rzeczowniki kończące się na spółgłoskę poprzedzoną literą -e, podlegają redukcji tej litery (oraz ewentualnie jednej z powtarzających się spółgłosek) przed dodaniem końcówki liczby mnogiej -er.
*** w niektórych rzeczownikach kończących się na -er liczbę mnogą tworzy się bez udziału redukcji, poprzez dodanie litery –e. Na przykład:
lærer – lærere
maler – malere
7. oraz 8.
Rzeczowniki o nieregularnej odmianie. Wiele z nich przynależy do grupy słownictwa opisującego członków rodziny (bror – brødre, mor – mødre).
9. oraz 10.
Rzeczowniki pochodzące z języków obcych (w naszych przykładach słowa zaczerpnięte z języka angielskiego), w liczbie mnogiej pozostają w niezmienionej formie.
Podążając za tymi zasadami, jakie otrzymamyformy rzeczowników w liczbie mnogiej? (Poprawną odpowiedź znajdziecie poniżej)
Poprawne odpowiedzi: 4. lys, 5. sykler, 6. fingrer, 7. døtre, 8. fedre, 9. feil, 10. ting

 

Przygotowałam dla Ciebie interaktywne ćwiczenia online, dzięki którym możesz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu tworzenia liczby mnogiej rzeczowników. Znajdziesz je na samym dole tego artykułu.
Pamiętaj, że przygotowaliśmy dla Ciebie jeszcze wiele wpisów na blogu z zagadnieniami z norweskiej gramatyki. Znajdziesz je tutaj.
Wiemy, że gramatyka w języku obcym może sprawiać problemy, jednak my UWIELBIAMY gramatykę i chętnie pomożemy Ci ją szybko rozgryźć!
Zapisz się na jeden z naszych kursów dla początkujących lub zaawansowanych!
SPRAWDŹ SIĘ!
TEST: Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników
Zadanie:  Wstaw rzeczownik w liczbie mnogiej.
Naciśnij przycisk DALEJ, aby przejść do zadań.
De har mange ________________. (et egg)
1 out of 10
Jeg har invitert sju _____________. (en venn)
2 out of 10
Vi trenger fire ________________ for å gjøre jobben her. (en maler)
3 out of 10
Hvor mange ______________ kom til møtet (ei mor)
4 out of 10
Det var flere _____________ i den andre oppgaven enn i den første. (en feil)
5 out of 10
I dag har jeg skrevet tre ______________. (et brev)
6 out of 10
I norsk grammatikk er det mange _______________ man må huske. (en regel)
7 out of 10
Jeg har to _____________ og begge er eldre enn meg. (en bror)
8 out of 10
Hanne har tre _____________ og alle er yngre enn henne. (en søster)
9 out of 10
Trengere dere flere ______________? (en kniv)
10 out of 10

Test zakończony!
Jeśli chcesz zachować wyniki, podaj nam Twój adres e-mail, a my wyślemy je do Ciebie.
W przeciwnym razie naciśnij przycisk sprawdź.


Imię
Email