Regulamin Kursów Norweski dla Polaków

Home / Regulamin Kursów Norweski dla Polaków

UWAGA! PODAJĄC SWOJE SZCZEGÓŁOWE DANE OSOBOWE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI PONIŻSZEGO REGULAMINU.

Norweski dla Polaków przetwarza Twoje dane osobowe ze szczególną ostrożnością. Podając nam Twoje dane kontaktowe zgadzasz się na naszą Politykę Prywatności.

Regulamin uczestnictwa w kursach językowych w Norweski dla Polaków

ZAPISY I PŁATNOŚĆ

 • Płatność odbywa się za pomocą przelewu na konto firmowe. Płatność gotówką nie jest akceptowana.
 • Podanie szczegółowych danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i daty urodzenia) jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz akceptacją niniejszego regulaminu. Po potwierdzeniu uczestnictwa w kursie nie istnieje możliwość z jego rezygnacji.
 • Dane do ewentualnej faktury muszą być podane na etapie zapisu na kurs. Po wystawieniu faktury nie istnieje możliwość zmiany danych na fakturze.
 • Jedyną podstawą do darmowej rezygnacji z kursu potwierdzonego danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania) jest zwolnienie lekarskie trwające dłużej niż 2 tygodnie, rozpoczęte po zapisaniu się na kurs. Przyczyny osobiste nie są podstawą do darmowej rezygnacji z kursu grupowego.
 • Uczestnik rezygnujący z kursu z przyczyn innych niż 2 tygodniowe zwolnienie lekarskie zostanie obciążony całkowitym kosztem kursu.
 • Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim nie ma prawa zapisać się na kurs języka norweskiego. Osoba, która zapisała się na kurs w trakcie zwolnienia lekarskiego, nie ma prawa do rezygnacji z kursu.
 • Uwaga! Na kursach prywatnych szkół językowych liczy się czas – nasz czas to Twoje pieniądze! Pamiętaj, że tempo nauki będzie szybkie dla kogoś, kto nigdy nie uczył się języka obcego. W takim wypadku musisz liczyć się z dużym natężeniem pracy własnej z materiałem! Brak czasu na pracę własną w domu nie jest podstawą do rezygnacji z kursu.
 • Kursy Norweski dla Polaków są prowadzone przez szereg specjalistek. Norweski dla Polaków nie gwarantuje obecności tej samej lektorki na kolejnym poziomie kursu. Zmiana lektorki nie jest podstawą do rezygnacji z kursu.
 • Przekroczenie terminu zapłaty należnej faktury skutkuje podwyższeniem faktury o opłaty administracyjne (purregebyr) w wysokości zgodnej z prawem norweskim.
 • W przypadku braku zapłaty za zaległą fakturę, o której przypomnienie (purring) oraz ostrzeżenie o windykacji (inkassovarsel) zostało wcześniej wysłane, faktura zostaje przekazana do biura windykacyjnego (inkasso).

ZAJĘCIA GRUPOWE

 • Minimalna ilość uczestników na kursie to 4 osoby. Przy mniejszej ilości chętnych zaleca się proporcjonalne zmniejszenie ilości godzin kursu, w celu utrzymania jego dynamiki, jednak istnieje również możliwość przeniesienia się do innej grupy z wolnymi miejscami.
 • Ostrzeżenie o niewystarczającej ilości chętnych wysyła się na tydzień przed rozpoczęciem kursu.
 • W przypadku braku akceptacji jednej z alternatyw dla kursu o małej ilości chętnych, całość kosztów kursu zostaje zwrócona na konto bankowe ucznia.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 • Pakiet zajęć indywidualnych jest ważny 2 miesiące od daty pierwszych zajęć. Po upłynięciu tego czasu, ewentualne niewykorzystane godziny przepadają, a abonament spotkań traci swoją ważność.
 • Zmiana terminu zajęć indywidualnych musi odbyć się najpóźniej 48 godzin przed planowanymi zajęciami. W przypadku późniejszych zmian, lekcja zostaje uznana za odbytą.
 • Lekcja rozpoczyna się i kończy o ustalonej wcześniej godzinie. Lekcja nie jest przedłużana w przypadku spóźnienia ucznia.

ZAJĘCIA ONLINE

 • W zależności od wybranego trybu zajęć kursy online są objęte zasadami zajęć indywidualnych lub grupowych zawartych w podpunktach “zajęcia indywidualne” lub “zajęcia grupowe”.
 • Odpowiedzialnością ucznia jest zapewnienie szybkiego połączenia internetowego, sprawnego sprzętu – komputera (zalecany), tabletu lub telefonu oraz sprawdzenie działania mikrofonu i słuchawek, które pozwolą na komunikację z lektorką oraz resztą grupy.
 • Sprawdzenie funkcji technicznych połączenia musi odbyć się przed rozpoczęciem każdego spotkania. Kurs rozpoczyna się punktualnie o ustalonej godzinie.
 • W przypadku wspólnego uczestnictwa w kursie dwóch osób (np. partnerów), każdy kursant zapisuje się na kurs niezależnie.
 • Zaleca się, aby każdy uczestnik miał dostęp do własnej maszyny i znalazł własną przestrzeń do uczestnictwa w kursie. Uczniowie uczestniczą aktywnie w zajęciach np. uzupełniając ćwiczenia na ekranie lektorki. Wspólne korzystanie z jednego komputera prowadzi łatwo do zakłócania nauki i straty czasu wszystkich uczestników kursu.
 • Na zajęciach mikrofony uczniów są stale włączone – możemy Cię słyszeć. Uczestnik kursu musi zapewnić względną ciszę w miejscu odbywania się lekcji online. W przypadku zakłóceń ze strony ucznia lektor ma prawo do wyłączenia jego mikrofonu.
 • Na zajęciach kamery uczniów pozostają włączone – widzimy Cię. Istnieje możliwość wyłączenia kamery ze strony uczestników kursu, jednak zaleca się, aby utrzymać również kontakt wizualny – tak jest nam łatwiej widzieć, czy nadal pracujesz nad ćwiczeniem lub się zastanawiasz.
 • Problemy techniczne ze strony ucznia nie są podstawą do zwrotu kosztów lekcji.
 • Przed rozpoczęciem kursu uczeń otrzymuje drogą mailową kompendium wiedzy w formacie pdf. Kompendium może zostać wydrukowane w celu naniesienia własnych notatek (zalecane) lub używane w wersji elektronicznej.
 • Podczas zajęć na ekranie udostępniona będzie elektroniczna wersja podręcznika. Uczeń jest zobowiązany posiadać własną kopię podręcznika i ćwiczeń używanych na kursie.

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY DODATKOWE

 • Autorskie materiały dodatkowe są udostępniane bezpłatnie na pierwszych zajęciach w postaci kompendium wiedzy. W przypadku udziału w kursie online, kompendium jest wysyłane drogą mailową po potwierdzeniu zapisu na kurs.
 • Podręczniki i ćwiczenia używane na kursach uczestnik kursu nabywa we własnym zakresie.
 • Używanie kopii podręczników i ćwiczeń jest zabronione.
 • Używane ćwiczenia muszą być wymazane przed rozpoczęciem zajęć. Korzystanie z wypełnionych ćwiczeń powstrzymuje postępy w nauce.

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW CYFROWYCH

 • Podczas zajęć, na korytarzu szkoły oraz na platformie kursów online, nasze spotkania mogą być nagrywane w postaci filmów do mediów społecznościowych, zdjęć lub w formie nagranego zapisu z lekcji online.
 • Kursanci zgadzają się na upublicznienie tych nagrań w mediach społecznościowych w ramach działań marketingowych szkoły.