Liczby po norwesku

System liczb po norwesku jest, ku naszej radości, dość prosty. Oprócz kilku wyjątkowych zasad, na które możesz (ale nie musisz!) natknąć się w życiu, tworzenie liczb będzie opierało się na poniższych podstawach.

Na początku zajmijmy się liczbami podstawowymi:

Liczba

Pisownia

Wymowa

1

en

en

2

to

tu

3

tre

tre

4

fire

fire

5

fem

fem

6

seks

seks

7

sju/syv

szu/siw

8

åtte

otte

9

ni

ni

10

ti

ti

11

elleve

elve

12

tolv

tol

13

tretten

trettn

14

fjorten

fjurtn

15

femten

femtn

16

seksten

sajstn

17

sytten

settn

18

atten

attn

19

nitten

nittn

20

tjue

siue

21

tjueen

siueen

22

tjueto

siuetu

30

tretti

tretti

31

trettien

trettien

40

førti

ferti

50

femti

femti

600

seksti

seksti

70

sytti

setti

80

åtti

otti

90

nitti

nitti

100

(ett) hundre

et hundre

101

hundre og en

hundre o en

200

to hundre

tu hundre

654

seks hundre og femtifire

seks hundre o femtifire

1000

(ett) tusen

et tusen

3276

tre tusen to hundre og sytti seks

tre tusen tu hundre o setti seks

10000

ti tusen

ti tusen

100000

hundre tusen

hundre tusen

1000000

en million

en miliun

liczby po norwesku

Zasada liczb po norwesku numer 1 – dziesiątki

 

Zasada tworzenia liczb powyżej liczby 20 jest prosta. Musimy połączyć ze sobą nazwę dziesiątki (np. 40 – førti) i „przykleić” bezpośrednio do niej słowo odpowiadające jednostce, której potrzebujemy (np. 3 – tre). Stworzymy w ten sposób liczbę 43 – førtitre. Zauważ, że pomiędzy liczbami nie ma żadnego łącznika.

Zasada liczb po norwesku numer 2 – setki

 

Przy liczbach powyżej 100 będziemy musieli pamiętać o dwóch zasadach:

Po pierwsze: jeśli mówimy o kilku setkach, musimy postawić odpowiednią liczbę przed słowem „hundre”, BEZ połączenia tych dwóch słów. Na przykład 500 – fem hundre. Fem jest liczbą setek, znajduje się przed słowem „hundre”, nie jest z nim połączone i nie ma pomiędzy nimi żadnego łącznika.

Po drugie: jeśli w liczbie, o której mówimy są również dziesiątki lub jednostki, to musimy „dołączyć” je do setek za pomocą łącznika “og”. Spójrzmy na przykłady:

856 – åtte hundre og femtiseks,

806 – åtte hundre og seks.

Zasada liczb po norwesku nr 3 – tysiące

 

Zasady dotyczące liczb większych niż 1000 są proste. W przypadku kilku tysięcy musimy postawić odpowiednią liczbę przed słowem „tysiąc”, bez połączenia jej ze słowem tysiąc i bez żadnego łącznika. Na przykład: 4000 – fire tusen.

Jeśli po tysiącach będziemy mieć również setki, łączymy je z tysiącami bez żadnego łącznika. Na przykład: 8500 – åtte tusen fem hundre.

Zasada liczb po norwesku nr 4większe liczby

Większe liczby będzie obowiązywała taka sama zasada jak przy tysiącach. Będziemy je łączyć z pozostałymi liczbami bez żadnych łączników pamiętając jedynie, że dziesiątki i jednostki będziemy wprowadzać za pomocą łącznika “og”. Na przykład: 2 500 000 – to millioner fem hundre tusen. 2 000 050 – to millioner og femti.

Liczby po norwesku kiedyś i dziś

UWAGA! Do połowy XX wieku w Norwegii obowiązywał inny system liczbowy, którego reforma doprowadziła do stworzenia systemu, którego właśnie się nauczyliśmy. Stary system nadal obecny jest w niektórych dialektach oraz wśród osób starszych, które się z nim wychowały. W starym systemie jednostki były stawiane przed dziesiątkami! A sposób nazewnictwa niektórych liczb nieco się różnił. Na przykład:

20 – tyve,

30 – tredve,

25 – fem og tyve,

31 – en og tredve.

Jeśli spotkacie się z tym sposobem wyrażanie liczb, nie krępujcie się, aby ponownie upewnić się, że dobrze zrozumieliście liczbę, o której mówi Wasz rozmówca.

Mam nadzieję, że teraz już rozumiecie jak tworzyć wszystkie liczby w języku norweskim!

Jeśli potrzebujecie pomocy w tym lub innym temacie z zakresu nauki języka norweskiego, sprawdźcie nasze kursy stacjonarne w Oslo lub kursy grupowe online, na których nasze lektorki tłumaczą gramatykę języka norweskiego w sposób tak prosty, że wszystko staje się jasne w błyskawicznym tempie.