Norsk på arbeidsplassen
Wpis

Norsk på arbeidsplassen

Norsk på arbeidsplassen – En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien. (…)Kartleggingen viser at 23 prosent av bedriftene ikke tilbyr norskopplæring til sine ansatte arbeidsinnvandrere, samtidig som de gir uttrykk for at opplæring er nødvendig. Med andre ord er det litt under én av fire bedrifter som gir uttrykk for...

26 czerwca 201810 lipca 2019by
Mangel på kommunikasjon og sikkerhetsrisiko
Wpis

Mangel på kommunikasjon og sikkerhetsrisiko

Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter. Arbeidstakere fra ulike land behersker ikke hverandres språk og kjenner ikke hverandres kulturer. Dette stiller...

26 czerwca 201810 lipca 2019by
Omsetnigsdobling
Wpis

Omsetnigsdobling

-utdrag fra Totens Blad. Artikkelen til Ragnhild Fladsrud. RT – buss AS har kun polske ansatte, og snekkerbedriften synes det er viktig at alle lærer seg norsk. På fritida, etter endt arbeidsdag, tropper de ansatte opp for å lære. Det er viktig at ansatte skjønner norsk for å sikre kvaliteten på kundeleveranser, forstå HMS og...

26 czerwca 201810 lipca 2019by